06/04/2012

Internetcensuur: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

"Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven"

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 19

http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.be/2012/05/een-ieder-hee...