05/09/2010

De gevangeniswet: Fons BorginonFonsBorginon


Geachte Heer Borginon,

Bedankt voor het aanvaarden van onze vriendschap op Facebook.

Zoals ik reeds zei, lag u mee aan de basis van de 'nieuwe' gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen geregeld werden.

Wij stellen echter vast dat deze wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet wordt gerespecteerd.
De wet wordt zelfs niet eens toegepast.

Ik hoop dan ook dat we over dit onderwerp waarover ik u trachtte te contacteren, een open debat kunnen voeren.


Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

Jan Boeykens ( http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105 ) op http://www.facebook.com/profile.php?id=1445261486 van Fons Borginon


Fons Borginon

Open VLD

Directeur Algemeen Beleid Vice Eerste Minister en Minister van Begroting Guy Vanhengel
Voorzitter Districtsraad Berchem
Voorzitter Open VLD Berchem
Ere-volksvertegenwoordiger

secr.borginon@skynet.be

Veldekens 6
Berchem, Belgium 2600

http://www.borginon.be
http://www.vldberchem.be

Foto: Fons Borginon