02/06/2010

Gedwongen deportaties

February 5, 2010

Belgisch Guantanamo in Nederland

Er zouden, enkel van de afdeling Mannen 2 van de gevangenis van Brugge al, 140 gedetineerden naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg overgebracht worden. Diegenen met een straf van 3 maand tot drie jaar zouden vandaag gedwongen gedeporteerd zijn geweest. Een gedetineerde die weigerde, zou drie dagen lang in de isoleercel zijn gestoken.

Dit was te verwachten aangezien minister van justitie Stefaan De Clerck niet aan zijn gewenste aantal “kandidaten” geraakte om de gehuurde gevangenis in Tilburg vol te krijgen. De meesten gevangenen weigerden immers.
De oorspronkelijke bedoeling was om uitsluitend de langgestraften naar Tilburg over te brengen, maar nu blijkt dus dat ook de andere gedetineerden, willen of niet, naar Tilburg worden gebracht. Er wordt geen rekening gehouden met de mentale weerslag die dit op heel wat gedetineerden zal hebben. Zij verliezen de contacten met de familie, de mogelijkheid om nog bezoek te krijgen, gezien de afstand, enzoverder.
Intussen blijft De Clerck spreken over een ‘humane en herstelgerichte werking van justitie’...