06/08/2012

Verbieden van 'extremistische organisaties': parlementaire vragen...

nonnenkap.jpg

Oppositie tegen verbod Sharia4Belgium

Brussel 8 juni 2012 - De Kamer blijft verdeeld over het verbieden van extremistische organisaties.

Niet minder dan tien kamerleden hadden gisteren een vraag klaar over een mogelijk verbod van Sharia4Belgium en de aanhouding van zijn woordvoerder Fouad Belkacem. Premier Elio Di Rupo (PS) juichte de houding van de politie toe. Hij kon niet aanvaarden dat organisaties ‘in naam van het geloof' anderen vertelden wat te doen. Evenmin kon hij ‘tolereren' dat ‘een minderheid onze democratische waarden manipuleert'. De eerste minister verdedigde een verbod op ‘organisaties zoals Sharia4Belgium'. Hij gaf nog mee dat de regering onderzoekt welke rechtsmiddelen kunnen worden gebruikt en keek uit naar de parlementaire initiatieven terzake.

Tegen het einde van de maand (22 juni) zou de zaak legistiek worden afgerond. Maar alvast aan Vlaamse kant bleef, op de SP.A en Groen na, het animo voor een dergelijk verbod erg gering. N-VA, Vlaams Belang en LDD oordeelden dat het voor handen zijnde wettelijke arsenaal (wetten tegen racisme, discriminatie, terrorisme enzovoort) ruimschoots volstaat om Sharia4Belgium en zijn woordvoerder nu al het leven zuur te maken. De partijen vonden bovendien dat het gerecht veel te laat in actie was geschoten. Gerolf Annemans (VB): ‘Pas toen de man in het Molenbeek van Philippe Moureaux opdook werd de PS wakker. U had vijf jaar geleden naar ons moeten luisteren.'

De N-VA viseerde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). ‘Belkacem werd enkele weken geleden veroordeeld tot twee jaar cel waarvan een jaar effectief. Via de draaideur van justitie wandelde hij vervolgens gewoon buiten om op persconferenties het gebruik van geweld te prediken. Dit wijst op een probleem van strafuitvoering', zei Jan Van Esbroeck. In de wandelgangen vertelde de minister dat haar diensten een dossier voorbereiden om Belkacem de Belgische nationaliteit af te nemen zodra hij in beroep opnieuw wordt veroordeeld.

Regeringspartijen CD&V en Open VLD wezen op het noodzakelijke evenwicht tussen de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging en het kunnen verhinderen dat organisaties onze democratie in gevaar kunnen brengen. Peter Vanvelthoven (SP.A) verdedigde voluit een nieuw wetgevend initiatief. Hij kreeg de steun van Groen en de Franstalige partijen. Vanvelthoven benadrukte dat Sharia4Belgium en het extreemrechtse Blood & Honour op dezelfde manier moeten worden bekampt. ‘Van de kamerbrede eensgezindheid om Sharia4Belgium te verbieden schiet blijkbaar niets meer over', stelde hij teleurgesteld vast.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...