08/02/2012

België schendt persvrijheid

pvvoorkantklein.jpg

Uit het Morkhoven-archief:

 

 
DE MORGEN HEKELT FLAGRANTE SCHENDING BRONNENGEHEIM ---
Speurders hebben het inkomende en uitgaande telefoonverkeer van een journaliste van De Morgen gedurende anderhalve maand retroactief gescreend. Dat stelde de hoofdredactie van de krant woensdag op een persconferentie. Een en ander gebeurde in het kader van een onderzoek naar lekken vanuit de Antwerpse politie.Volgens de krant, die woensdag ook het bezoek kreeg van speurders van het Comité P., gaat het om een flagrante schending van het bronnengeheim. Ze overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarvoor moeten echter eerst in België alle procedures uitgeput zijn, wat dus een werk van lange adem kan worden. www.gva.be - 26/1/2005
---
GERECHT EN PERSVRIJHEID IN BELGIE: Speurders van het Comité P, het orgaan dat de politiediensten controleert, hebben gedurende anderhalve maand het inkomende en uitgaande telefoonverkeer van De Morgen-journaliste Anne de Graaf gescreend. De hoofdredactie van De Morgen, de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Raad voor Journalistiek protesteerden op 26.1.05 op een persconferentie tegen deze flagrante schending van het bronnengeheim van journalisten.Op 8 mei 2004 publiceerde De Morgen een artikel met als titel 'Antwerpen vreest aanslag in tunnel' waarin werd vermeld dat het gerecht sinds 24 maart over aanwijzingen beschikte dat een Taliban-aanhanger een aanslag wou plegen op een Antwerpse tunnel.Naar aanleiding van dit artikel werd de gsm van journaliste Anne de Graaf retroactief gescreend en registreerde het gerecht met wie ze had getelefoneerd. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar mogelijke schending van het beroepsgeheim door leden van de Antwerpse politie.Vorige week werden in het kader van hetzelfde onderzoek huiszoekingen gedaan bij Bart Debie, fractiemedewerker van het Vlaams Belang en voormalig commissaris bij de Antwerpse politie, en bij de Antwerpse hoofdcommissaris Serge Muyters.Algemeen hoofdredacteur Rudy Collier en politiek hoofdredacteur Yves Desmet van De Morgen veroordeelden de screening als een 'flagrante schending' van het bronnengeheim.'Als dit mogelijk is, dan zijn alle journalisten vogelvrij', zei Collier. 'Hoe kunnen wij ons werk nog doen als we op die manier worden bespioneerd ?  Moeten we voortaan Pay-and-Go-kaarten kopen of in telefooncellen gaan bellen, zoals gangsters dat doen ?"De hoofdredactie van De Morgen kondigde aan dat de krant overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.De reactie van het gerecht was volgens Yves Desmet 'buiten elke proportie'.  Er was volgens hem geen enkele reden om zulke zware middelen in te zetten. 'Niemands leven was in gevaar, de dreiging van een terreuraanslag was op het moment van publicatie al voorbij.  Men zocht enkel een lek. Het gerecht heeft een enorm net uitgegooid en honderden telefoonnummers geregistreerd en nagetrokken, grotendeels van andere informanten over andere dossiers."  Het onderzoek kan nog verrassingen opleveren, stelde Desmet, want een van de geregistreerde nummers is dat van de voorzitter van het Comité P, de baas van de speurders die naar het lek zoeken.De speurders van het Comité P, die de journaliste vorige dinsdag hebben verhoord in de redactielokalen van De Morgen, gaven toe dat de screening van haar telefoon enkel was gebeurd ter bevestiging van de informatie waarover ze al eerder beschikten.Volgens Desmet heeft het gerecht 'het verder functioneren van Anne de Graaf onmogelijk gemaakt'. 'Geen van haar informanten wil haar immers nog aan de telefoon te woord staan'.Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, hoopte dat 'dit bijzonder zwaar geval van schending van het bronnengeheim' de politieke wereld zal aansporen om snel het wetsontwerp ter bescherming van het journalistiek bronnengeheim goed te keuren.  De nieuwe wet, waarover gisteren, 27.1.05, in de plenaire vergadering van de Senaat gestemd werd, voorziet dat journalisten slechts in uitzonderlijke omstandigheden door de rechter verplicht kunnen worden hun bronnen prijs te geven. 'Dat kan enkel als de gevraagde informatie op geen enkele andere wijze door het gerecht verkregen kan worden', stelde docent Mediarecht Dirk Voorhof in De Tijd, 'en voor zover die informatie er effectief toe kan bijdragen om zeer ernstige misdrijven te voorkomen, misdrijven waarbij de fysieke integriteit van een of meer personen ernstig wordt bedreigd.'Ook Filip Voets, secretaris-generaal van de Raad voor Journalistiek, pleitte voor een snelle goedkeuring van het wetsontwerp. 'Het inzetten van intimiderende middelen zal met de nieuwe wet vrijwel onmogelijk worden', zei hij. 'De ervaring leert dat een betere bescherming van het bronnengeheim absoluut nodig is.'Voets herinnerde aan de veroordeling in 2003 van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar België op de vingers werd getikt omdat politie en justitie zich meer terughoudend moesten opstellen bij het zoeken naar lekken en het kraken van het bronnengeheim van journalisten.  Het arrest was een gevolg van een reeks huiszoekingen die in 1995 plaatsvonden bij De Morgen, Le Soir Illustré en de RTBF.  Het Luikse gerecht ging toen op zoek naar lekken in het Agusta-dossier. 'Die veroordeling door het Europees Hof is blijkbaar niet voldoende voor bepaalde magistraten', zei Voets. 'Het is bijzonder cynisch dat we uitgerekend tien jaar later zien dat er bij de politiediensten nog altijd niets is veranderd', meende Pol Deltour van zijn kant.(Naar De Morgen van 27.1.2005)
----
KAMERCOMMISSIE KEURT REGELING JOURNALISTIEK BRONNENGEHEIM GOED: De kamercommissie Justitie heeft woensdag unaniem het wetsontwerp goedgekeurd dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt. De commissie schaarde zich achter de wijzigingen die de Senaat eind januari aanbracht aan de tekst die eerder al in de Kamer was aangenomen. Initiatiefnemer van de regeling is voormalig N-VA-kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois, die samen met FDF-voorzitter Olivier Maingain wetsvoorstellen indiende om aan het journalistieke bronnengeheim - dat totnogtoe officieel niet bestond - een wettelijke basis te geven. De regeling geldt niet enkel voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.De tekst - die wellicht volgende week in de plenaire vergadering definitief wordt aangenomen - biedt een ruime bescherming voor het Belgische journaille. Eigenlijk kan het bronnengeheim slechts in één geval niet worden ingeroepen: wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. De oorspronkelijke tekst van de Kamer maakte ook een uitzondering wanneer er sprake is van een terroristische dreiging, maar de Senaat schroefde ook die bepaling terug tot inbreuken die een bedreiging vormen voor de fysieke integriteit van een persoon. De kamercommissie Justitie stemde woensdagmorgen in met de tekstaanpassingen. Niemand maakte nog fundamentele opmerkingen. N-VA'er Patrick De Groote trok zijn amendementen in. Al na enkele minuten werd het ontwerp unaniem goedgekeurd. Ook minister van Justitie Laurette Onkelinx verdedigde de aanpassingen die de Senaat doorvoerde. Eerder liet ze al weten dat de wet zaken zoals het registreren van het telefoonverkeer van journalisten - zoals onlangs nog bij de krant De Morgen gebeurde - onmogelijk maakt. De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) is opgetogen met de nakende definitieve goedkeuring. Zij is verheugd dat de Senaat de tekst nog verbeterde en dat de Kamer die verbeteringen overneemt.2.3.2005 Gazet van Antwerpen
----
OOK KAMER KEURT WETSVOORSTEL BRONNENGEHEIM GOED: BRUSSEL - De Kamer heeft het wetsontwerp dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt, definitief goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem. Initiatiefnemer voor de regeling is voormalig kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA).De tekst biedt een ruime bescherming voor het Belgische journalistenkorps. Ze geldt niet alleen voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.De regeling komt erop neer dat het bronnengeheim maar in één geval niet kan worden ingeroepen, namelijk wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. Eerder schroefde de Senaat een tweede uitzondering - wanneer er sprake is van een terroristische dreiging - terug.17/03/2005 - belga - llc
----
PERSVRIJHEID IN BELGIE BLIJKT EEN MYTHE TE ZIJN - Wie bepaalde zaken bekend maakt, krijgt last met de Belgische Justitie. Weekblad wil België aanklagen wegens huiszoeking in redactielokaal Een jaar na de huiszoeking in het Brusselse kantoor van het Duitse weekblad Stern wil het tijdschrift België voor het Europees hof van de mensenrechten slepen.De politie viel in april 2004 binnen in het kantoor van de Duitse journalist Hans-Martin Tillack, de Brusselse correspondent van Stern. De inval hield toen verband met een artikel dat Tillack had geschreven over fraude binnen het Europees Parlement. Tillack werd ervan verdacht een EU-ambtenaar te hebben omgekocht om informatie te verkrijgen, maar de journalist ontkende.Bronnengeheim"Wij willen met de aanklacht laten vaststellen of in Europa en dus ook in Brussel journalistieke grondbeginselen zoals het bronnengeheim grondwettelijk onaantastbaar zijn", zo laat Stern-hoofdredacteur Thomas Osterkorn optekenen in de vrijdageditie van de zakenkrant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Eind mei moet de aanklacht in Brussel ingeleverd worden.Verschillende aanklachten in het verleden van de journalist tegen de handelingen van de Belgische politie strandden telkens. Tillack hoopt nu dat de aanklacht van Stern zelf een beetje licht in het duister zal brengen. (belga) 14/04/05
----------------------------------------------------------------------

Reactie op “Campagne UNESCO en persvrijheid”

  1. Gravatar of BoeykensBoeykens
    Geplaatst op donderdag 2 augustus 2012 

    Indien de persvrijheid een fundamenteel recht is, waarom zegt Unesco dan niets over de schending van de persvrijheid in België waar dat Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem reeds 4 jaar lang een spreekverbod met de pers heeft ?
    Het antwoord: Omdat dat gepreek over persvrijheid en mensenrechten, een grote comedie is.

    http://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/29/campagne-unesc...

21:01 Posted by Universal in Actualiteit, België, schendt persvrijheid | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

The comments are closed.