05/31/2012

Liga voor Mensenrechten: Open Brief naar leden van het federale parlement

justice2.jpgDe Liga voor mensenrechten stelde, tesamen met een aantal andere organisaties, een Open Brief op aangaande de nefaste gevolgen van de Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) op onze grondrechten en fundamentele vrijheden.

De vzw Werkgroep Morkhoven steunt dit initiatief alhoewel zij vindt dat de Liga voor Mensenrechten op een aantal belangrijke punten in gebreke blijft: Geen woord over de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 i.p.v. van 120 gevangenen), reeds maandenlang op de matrassen op de grond moet slapen; geen woord over het feit dat de zwaar zieke aktievoerder Marcel Vervloesem gedurende 5 maanden lang, onterecht in voorhechtenis was opgesloten en 5 dagen lang aan het ziekenbed op de Spoedafdeling van het Sint-Elizabethziekenhuis te Turnhout werd vastgeketend; geen woord over het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem 4 jaar geleden per vonnis kreeg opgelegd terwijl dit een schending is van de fundamentele grondrechten; geen reactie op de beslissing van justitieminister Turtelboom om zware criminelen en ander tuig de mogelijkheid te geven om hun processen af te kopen en een blancostrafregister te behouden, wat de poorten opent voor de maffia die nu al haar processen en die van haar bendeleden zal afkopen...

-----------------------------------------------------------------------------

ACTA: Open brief aan de Belgische Parlementairen

Brussel, 30 april 2012 - Datapanik.org, la Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en NURPA hebben een open brief gestuurd naar alle leden van het federale parlement. Dit om hen te wijzen op de nefaste gevolgen van de Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) op onze grondrechten en fundamentele vrijheden. Ondergetekenden roepen de verschillende politieke partijen op om zich te verzetten tegen ACTA, zowel op nationaal als op Europees niveau. Bovendienheeft NURPA zich, op enkele weken van de stemming, verdiept in de posities die de verschillende Belgische volksvertegenwoordiges in het Europese parlement hebben aangenomen ten aanzien van ACTA.

Deze morgen hebben de volksvertegenwoordiges en senators van het federale parlement een brief ontvangen 1. Die brief zet in vier pagina's uiteen welke risico's de goedkeuring van ACTA met zich mee zou brengen voor de grondrechten en fundamentele vrijheden. In dit document benadrukken Datapanik.org, la Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en NURPA, de gevaren van een toenemende verantwoordelijkheid van technische tussenpersonen op het Internet en de criminalisering van het delen van bestanden zonder commerciële doeleinden, in het bijzonder op de bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van meningsuiting. De vier organisaties wijzen eveneens op het ondemocratische proces van de twee jaar durende onderhandelingen en de geheimhouding - tot op de dag van vandaag - van bepaalde documenten die cruciaal zijn voor de interpretatie van ACTA.

http://nurpa.be/files/20120427_open-letter-ACTA_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//E...
http://nurpa.be/files/20120427_open-letter-ACTA_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure....

 

 

 


The comments are closed.