06/26/2010

Problemen met onze blogs: Klacht bij SKYNET


Brussel, 25.6.2010

Klachtendienst Belgacom-Skynet

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form

Geachte Heer,

Betreft: klacht en verzoek om de gestelde problemen met onze skynetblogs op te lossen en de pesterijen te laten beëindigen

Ik ben met Mevrouw Prinses de Croÿ reeds jarenlang een klant van Belgacom en maakte gebruik van de skynetblogs die Belgacom heeft laten ontwerpen.

Ik ben echter helemaal niet tevreden van de manier waarop men mij als medeklant van Belgacom behandelt.

Enkele jaren geleden diende er iemand een klacht in omdat ik zogenaamd zijn naam had gebruikt en zijn privacy had geschonden. Skynet nam die klacht zonder meer ernstig en drie skynetblogs werden zonder meer gesloten. Het duurde enkele weken en nadat ik klacht indiende bij skynet waarin ik zei dat er van naammisbruik geen sprake was, vooraléér Skynet de blogs terug opende.
Er was geen sprake van naammisbruik omdat ik slechts de voornaam van de man had genoemd.

Enkele maanden geleden werd ik op de website van een Gentse advocate en haar vriend M. V. , met onze vereniging op een schandalige manier belasterd.
Ik besloot mij, zonder gebruik te maken van hetzelfde soort taalgebruik, op mijn skynetblogs enigszins te verweren.
Daarop diende de genaamde M.V. een klacht in bij Skynet. Ik had zogenaamd bepaalde gezegdes van hem gekopieerd en, zonder zijn medeweten gepubliceerd.

Ik weet niet of het misschien kwam omdat deze man persoonlijk bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, maar drie van mijn skynetblogs waaraan jaren was gewerkt, waaronder 'Doofpot Justitie' werden door Skynet zonder meer van het Internet gehaald. Protest haalde niets uit.

Enkele dagen geleden kreeg ik plotseling af te rekenen met allerlei problemen. Foto's verdwenen van mijn skynetblogs of werden onzichtbaar. Het publiceren van foto's ging éénvoudig niet meer en van de skynetblogs werd een rommeltje gemaakt.

Ik publiceerde op mijn blog 'Human Rights Belgium' een Open Brief aan de directie van Skynet-Belgacom.

Na deze Open Brief waarvan ik melding maakte op Facebook, bleken de problemen enigszins verholpen te zijn. Maar de volgende dag bleken ook andere skynetblogs allemaal problemen te hebben.

Ook de skynetblog Werkgroep Morkhoven, blijkt nu onder handen te worden genomen. Ik kan zelfs de oudere artikels en berichten niet meer zien.

Ik heb het vermoeden dat het te maken heeft met onze publicaties over de wantoestanden op het kabinet van justitieminister De Clerck en onze berichten over het boycotten van Israël vanwege de toestand in Gaza en de Palestijnse gevangenen in Israël.

Zoals ik heb kunnen vaststellen bij de blog 'Human Rights Belgium', kunnen de blogs door de skynetdiensten zonder problemen terug in hun oorspronkelijke toestand worden gebracht.

Mag ik u dan bij deze ook verzoeken om hiervoor te zorgen en de pesterijen te laten ophouden ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

Comments

Dexia: 'Israël koloniseert - Dexia financiert' Willy Verbeek: de open brief aan JLD....


Open brief aan Jean-Luc Dehaene over Dexia Israël
http://www.intal.be/nl/article/open-brief-aan-jean-luc-dehaene-over-dexia-israel

Geachte heer Dehaene,
Hartelijk dank voor uw brief met antwoord op de vragen die we stelden tijdens de Algemene Vergadering van Dexia op 12 mei laatstleden. Hoewel de brief slechts gedeeltelijk ingaat op onze vragen, houden we eraan u te antwoorden. Een brief van een gewezen premier, Europees parlementslid en voorzitter van Dexia leg je niet zomaar naast je neer.
Ik neem de vrijheid om meteen tot de kern van de zaak te komen. U ontkent dat onze documenten aantonen dat Dexia Israël opnieuw leningen aan de illegale kolonies in de bezette Palestijnse gebieden heeft verstrekt.
Laten we er geen technische discussie van maken. De documenten tonen in ieder geval aan dat Dexia Israël nog steeds een doorgeefluik is voor de financiering van kolonies en dus nog steeds bij de uitbouw ervan betrokken is. Door de actieve steun van Dexia Israël blijft Dexia de uitbouw van de bezetting mogelijk maken. Hoe kan een Belgische bank deze praktijken tegenover zijn aandeelhouders blijven verantwoorden? Zeker nu de Israëlische overheid ook nog een bloedige actie tegen een humanitair konvooi heeft ondernomen en woningen in Oost-Jeruzalem onverstoord blijft afbreken.
Dankzij uw brief hebben we ook wat meer inzicht gekregen in de subtiliteit die Dexia Israël aan de dag legt om zijn politiek verder te zetten. Nieuwe documenten van het Israëlische 'Who Profits' - we zullen ze per post opsturen en ook online publiceren - geven een zicht op de omvang van de transacties. Sinds juni 2008 zorgde Dexia Israël er voor dat de illegale kolonies leningen konden aangaan voor een bedrag van meer dan 17.000.000 euro. In de eerste helft van datzelfde jaar liep dit bedrag op tot 16.000.000 euro.
De 11 kolonies waarover het gaat zijn: Gush Etzion regional council, Jeruzalem, Beitar Illit, Shomron regional council, Emanuel, Oranit, Mate Beyamin regional council, Golan Heights regional council, Kedumim, Har Hebron regional council en Giva'at Ze'ev.
En neen, mijnheer Dehaene, dat deze bedragen niet in de boekhouding van Dexia Israël terug te vinden zijn, stelt ons allerminst gerust.De bedragen die de Israëlische Nationale Loterij via Dexia-rekeningen aan de illegale kolonies overmaakt, zijn ook niet zichtbaar in de boekhouding van Dexia Israël. Je kan je afvragen of een bank willens wetens zijn diensten mag aanbieden om een illegale activiteit te financieren.
In uw brief licht u verder toe dat Dexia Israël bovenstaande diensten aan de kolonies en de Israëlische overheid verstrekt zonder dat daar enige provisie of inkomsten tegenoverstaan. Levert Dexia echt gratis diensten aan klanten?
U haalt aan dat er akkoorden bestaan tussen Dexia Israël en de Israëlische overheid die Dexia verplichten dergelijke diensten te verlenen. We hebben twee problemen met deze uitleg.
In de eerste plaats lijkt het zo alsof een financiering van illegale kolonies via een contract geofficialiseerd kan worden, quod non. Ten tweede, en dat is toch wel vreemd, blijkt het contract waarnaar u verwijst niet meer te bestaan. Wij namen het jaarrapport 2009 van Dexia Israël erbij. Op pagina 132 lezen we dat dit contract sinds 31 december 2008 is afgelopen. Dexia Israël kiest er dus zelf voor om zijn dienstverlening in functie van de bezetting verder te zetten en ervan te profiteren.
Maar er is meer. Op pagina 35 maakt Dexia Israël duidelijk dat het er alles aan zal doen om de nadelige gevolgen van het beëindigen van dit contract te minimaliseren. Over welke nadelen gaat het, mijnheer Dehaene, als Dexia Israël geen provisie of inkomsten uit dit contract kreeg?
Het heeft ons ook opnieuw verbaasd dat u de politiek van Dexia Israël in de bezette Palestijnse gebieden probeert te vergoelijken door te verwijzen naar de financiering van Arabische gemeenten in Israël. Dit lijkt ons volstrekt irrelevant. Alsof het niet-discrimineren van een bepaalde bevolkingsgroep een vrijbrief voor de ondersteuning van een illegale bezetting zou zijn.
Tot slot nog dit. Tijdens de Algemene Vergadering van Dexia op 12 mei 2010 liet u zich ontvallen dat 'Oost-Jeruzalem blijkbaar niet bestaat'. Is dit de reden waarom u er geen graten in ziet dat uw filiaal in Israël de stad Jeruzalem financiert? Deze stad blijft echter woningen in het 'onbestaande' Oost-Jeruzalem bulldozeren.
U zal begrijpen dat wij zeer ontgoocheld zijn over de inhoud van uw brief. Uit wat u schrijft, en op basis van de documenten die 'Who Profits' om de haverklap aan het licht brengt, leiden we af dat Dexia Israël betrokken blijft bij de financiering van de illegale kolonisering van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Jeruzalem.
Mijnheer Dehaene, is het niet stilaan tijd dat Dexia zich ontdoet van Dexia Israël? Dit is de enige manier om alle banden met de bezetting te verbreken conform het internationaal recht en conform de centrale eis van het platform 'Israël koloniseert - Dexia financiert'.
Hoogachtend,
Mario Franssen
woordvoerder | porte-parole
'Israël koloniseert - Dexia financiert' | 'Palestine occupée - Dexia impliquée'

Willy Verbeek: http://www.facebook.com/profile.php?id=539029701

Posted by: Mork | 06/27/2010

Bedankje Skynet Wij publiceerden het volgende berichtje op onze Skynetblog 'Werkgroep Morkhoven':


Even een bedankje aan de Klantendienst van Skynet-Belgacom voor het herstellen van deze blog.

Er zijn nog wél problemen met de blog 'Human Rights - Droits de l'Homme - Mensenrechten' en enkele andere blogs.

Gezien men bij de Belgacom-klanten momenteel een rondvraag doet om te weten op welke manier de Belgacom-blog kan worden verbeterd, zou het niet slecht zijn indien men mij zou weten te zeggen waaraan deze problemen te wijten zijn.

Want sinds het nog steeds betwistbare sluiten van drie skynetblogs, waaronder 'Doofpot Justitie', ondervonden wij geen problemen met onze skynetblogs.

Hadden de problemen inderdaad te maken met onze publikaties over de problematiek in het Midden-Oosten en de schrijnende toestand van de Palestijnse bevolking in Gaza?

Posted by: Jan Boeykens | 06/27/2010

Opgelost Na onze publikatie van het volgende bericht op verschillende blogs, Indymedia, Facebook enzoverder, bleek het probleem met de blog 'Human Rights Belgium' plotseling te zijn opgelost.
Voorlopig althans. Want we hebben gemerkt dat we hier te maken hebben met gespecialiseerde hackers die berichten kunnen laten verdwijnen en terug tevoorschijn kunnen toveren, zoals zij dat zelf willen.
De skynetblogs van Belgacom blijken niet te zijn beveiligd tegen dit soort van goochelaars.
Laat ons hopen dat de problemen met onze Skynetblogs in de korste tijd opgelost geraken en dat Skynet een systeem vindt om de blogs van de Belgacom-klanten die gekozen hebben voor de Skynetblogs, beter te beveiligen...

---

27-06-2010
PROBLEMEN MET SKYNETBLOGS

Er waren heel wat problemen met onze Skynetblogs.
Er bleken tal van foto's te zijn verdwenen; het was niet meer mogelijk om foto's te publiceren en van de blogs was een onoverzichtelijk rommeltje gemaakt.

Dat was het geval voor onze Skynetblogs 'Werkgroep Morkhoven' ( http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ ), 'Human Rights Belgium' ( http://human-rights-belgium.skynetblogs.be/ ) en 'Human Rights-DroitsDeL'homme-Mensenrechten' ( http://humanrights-droitsdelhomme-mensenrechten.skynetblogs.be/ ).

Er waren ook problemen met andere Skynetblogs.

We dienden hiervoor een klacht in bij de Skynet Klantenservice.

Enkele blogs lijken bijna terug in orde te zijn. Bij andere blogs blijven de problemen onopgelost.

We vermoeden dat de hacking het gevolg is geweest van bepaalde publikaties en vermoeden dat de overheid er mede bij betrokken is.

Posted by: Jan Boeykens | 06/27/2010

The comments are closed.