05/09/2010

De gevangeniswet: Fons BorginonFonsBorginon


Geachte Heer Borginon,

Bedankt voor het aanvaarden van onze vriendschap op Facebook.

Zoals ik reeds zei, lag u mee aan de basis van de 'nieuwe' gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen geregeld werden.

Wij stellen echter vast dat deze wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet wordt gerespecteerd.
De wet wordt zelfs niet eens toegepast.

Ik hoop dan ook dat we over dit onderwerp waarover ik u trachtte te contacteren, een open debat kunnen voeren.


Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

Jan Boeykens ( http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105 ) op http://www.facebook.com/profile.php?id=1445261486 van Fons Borginon


Fons Borginon

Open VLD

Directeur Algemeen Beleid Vice Eerste Minister en Minister van Begroting Guy Vanhengel
Voorzitter Districtsraad Berchem
Voorzitter Open VLD Berchem
Ere-volksvertegenwoordiger

secr.borginon@skynet.be

Veldekens 6
Berchem, Belgium 2600

http://www.borginon.be
http://www.vldberchem.be

Foto: Fons Borginon

Comments

Antwoord
Fons Borginon antwoordde: 'De totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden was een lang proces waar iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was. we hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen.'

We reageerden hierop als volgt: 'Het was misschien de bedoeling om door middel van deze wet druk te zetten opdat er iets op het terrein zou veranderen. Maar na 8 jaar moeten we vaststellen dat er op het terrein zo goed als NIETS veranderd is en de Wet zelfs als onbestaande wordt beschouwd.
Heeft de VLD soms plannen om iets aan deze situatie te veranderen ?'

Posted by: Jan Boeykens | 05/10/2010

skynet problemen We ondervonden wat problemen met onze skynetblogs.
Niet echt iets om ons druk over te maken omdat we direct wisten vanwaar de wind kwam.

Omdat, naast de foto's van onze berichten en artikels over de Palestijnen, er ook foto's verdwenen (of gedesactiveerd werden) die te maken hadden met onze vereniging, gaven we hier en daar ook wat meer uitleg over die zaak.
De mensen stellen dergelijke informatie meestal op prijs...

----

Bedankt. Hier is de link naar 'Human Rights Belgium' die enkele dagen geleden gehackt werd (foto's die verdwenen of voor mij niet meer te zien waren, titels van artikels die door elkaar slingerden, onmogelijkheid tot het plaatsen van foto's enz.). Er schoot niets meer dan een hoop rommel over van deze blog. Omdat ook de aktie-foto's van onze vereniging verdwenen waren, vermoedde ik dat de criminelen die ons verenigingslid Marcel Vervloesem al twee jaar in de gevangenis aan het doodpesten zijn, met deze zaak te maken hadden. Vandaar dat ik een Open Brief aan de directie van Belgacom-Skynet schreef en wat akties ondernam. De blog lijkt op het eerste zicht nu terug in orde te zijn. Maar laat ons niet te vlug juichen. Als Marcel geisoleerd wordt en geen medicijnen meer krijgt, dan schrijven we altijd naar justitieminister De Clerck en zijn diensten die de brieven nooit beäntwoorden. We sturen ook brieven rond en publiceren ze in alle mogelijke talen. Na een paar weken blijkt de zaak dan opgelost te zullen geraken. Maar twee dagen nadien wordt Marcel's briefwisseling dan weer achtergehouden bijvoorbeeld en twee weken later doen de eerstgenoemde problemen zich opnieuw voor. Het is een spelletje dat al 2 jaar lang duurt. Het feit dat De Clerck en zijn diensten deze toestand zogenaamd niet kunnen verbeteren, wijst er op dat ze zelf in deze zaak betrokken zijn en dat die spelletjes worden gespeeld om de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten te blijven dichtdekken. Een soort afleidingsmanoeuvers dus, met Marcel, die zwaar ziek is, als een soort gijzelaar.
Men moet bijna ziek zijn om het te bedenken maar ja, de kindermisbruikers en hun beschermers in de zaak Zandvoort, beleven een ontzaglijk genoegen aan dit soort zaken.
Hoe wreder, hoe beter. En dat zijn dan de mensen waarvoor wij 'respect' zouden moeten hebben...


Posted by: Jan Boeykens | 06/25/2010

The comments are closed.