04/15/2010

Doofpot Justitie: een korte reactie op Facebook


Zandvoort_clientsfrancais


Misschien nog een paar woorden over Marcel Vervloesem om af te sluiten.

Heel wat mensen (zie onze petitie 'Free Marcel Vervloesem') twijfelen aan de eerlijkheid van diegenen die Marcel beschuldigden en denken dat het proces tegen Marcel louter bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort te kunnen dichtdekken en Marcel het zwijgen op te leggen. Vandaar dat Marcel sinds 2006 ook een spreekverbod met de pers heeft en hij in de gevangenis als het ware gefolterd werd. Zo werd hij gedurende 50 dagen in een isoleercel opgesloten; werd hij in vaak bewusteloze toestand gedurende 591 uren aan zijn ziekenhuisbed enzoverder vastgeketend; werd zijn briefwisseling regelmatig achtergehouden; werd er met zijn dossier en medische gegevens gefraudeerd, werd zijn reintegratiedossier geblokkeerd; werd hij wekenlang zonder medicatie gezet (terwijl hij een hartziekte heeft, aan kanker lijdt, een suikerziekte heeft, meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geöpereerd werd en hij problemen met zijn nieren heeft. Vooral met de nieren zijn er nu weer zware problemen en de geneesheer van de gevangenis van Turnhout vreest voor een niercrisis met een blijvende nierdialyze voor gevolg. Marcel's benen steken op dit ogenblik weer vol water. De voortdurende stress (de psycho-sociale dienst en de gevangenisdirectie van Turnhout hebben zijn dossier opnieuw geblokkeerd) en zijn hart- en suikerziekte zullen daarbij ongetwijfeld mede een rol spelen.
Marcel's zaak moet nog altijd voor het Europees Hof van de Mensenrechten komen alhoewel men alles gedaan heeft om hem de procedure te laten stopzetten. 
Procureur Bourlet (zaak Dutroux) sprak zich destijds uit tegen een strafrechtelijke vervolging van Marcel maar nadat Marcel het ontbrekende onderzoeksmateriaal in de zaak Zandvoort, met de belofte van er met de pers niet over te zullen spreken, aan Bourlet had afgegeven, werd hij door de correctionele rechtbank van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekte, voor het 'bezit van kinderpornografie' vervolgd.
De Hoge Raad voor de Justitie erkende in 2008 dat de ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier waren verdwenen. Zij stelde ook de verdwijning vast van 7 kinderporno-cd-roms van de zaak Zandvoort die onze vereniging destijds aan de Koning (Koninklijk Paleis) had bezorgd. De Koning had deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.
Chistine Dekkers ontving in 2006 ook een kopie van de lijst met 30 processen-verbaals waarin Victor V., de hoofdaanklager van Marcel, inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd.
Victor V. heeft wel een Sp.a-partijkaart en is thans gemeenteraadslid voor Herentals maar dat is nog geen reden om deze zaken zonder onderzoek te laten. Temeer omdat de roddels over Marcel 11 jaar lang gebruikt werden om hem te vervolgen en als 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal te nagelen.
Wij stellen ons de vraag hoe het nu staat met al die onderzoeken en zouden willen weten waarom justitieminister De Clerck deze zaken dichtgedekt houdt.
Tot zover deze korte toelichting die niet alleen op stemmingmakerij gebaseerd is
.

http://www.facebook.com/samira.beno?ref=mf

Samira Benomar


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...

Foto: minister Stefaan De Clerck, ex-justieminister Marc Verwilghen en Koning Albert. Koning Albert liet in 1998 7 cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort in naam van de Werkgroep Morkhoven voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaken maar de Hoge Raad voor de Justitie stelde in 2008 vast dat ze verdwenen zijn.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

The cause now has 331 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

Comments

Medeplichtig aan de doofpot Reactie:

'Zoals ik reeds zei, ben ik het niet eens met de uitspraken van de katholieke kerk.
Maar wat mij mateloos ergert in deze zaak is de hypocrisie van media en politici in deze zaak.
Zij hebben immers alles gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort door middel van het criminaliseren en doodzwijgen van onze woordvoerder Marcel Vervloesem (die sinds 2006 een spreekverbod met de pers heeft), in de doofpot te steken.
Deze zaak is nochthans niet min.
90.000 slachtoffers zoals de federale politie in haar rapport schreef en heel wat slachtoffers (waaronder baby's) die verkracht en gefolterd werden.
De slachtoffers werden echter nooit gidentificeerd en de kinderpornoproducenten werden zelfs niet opgespoord.

En nu komt CD&V-senator Pol Van den Driessche die, zoals de andere politici talloze keren tevergeefs werd gecontacteerd, met zijn verhaal af dat hij zich 'zeer boos en bijzonder triest voelt vanwege de houding van de gezagsdragers binnen de kerk omdat het om duizenden gevallen van misbruik gaat, verspreid over decennia en over alle continenten'...
'Wat is er eigenlijk nog iets ergerlijker denkbaar dan het seksueel misbruiken van kinderen binnen de context van een pastorale relatie? Mijn boosheid slaat om in mateloze woede bij de vaststelling dat de daders er ook nog vaak de zwakste kinderen uitpikten om hun driften te bevredigen', aldus Van den Driessche die ons misschien beter kan zeggen waarom zijn verontwaardiging enkel beperkt blijft tot de gezagsdragers van de katholieke kerk.

Wanneer vraagt Van den Driessche aan zijn partij-politieke collega, justitieminister De Clerck, om nu eens eindelijk werk te laten maken van het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijning van kinderporno-cd-roms in deze zaak, in plaats van Marcel Vervloesem die nu op het punt staat een niercrisis te krijgen, door middel van een eindeloze opsluiting het zwijgen op te leggen ?'

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Posted by: Mork | 04/16/2010

senator Pol Van de Driessche reactie

'Ik ben benieuwd hoe senator Pol Van de Driessche, die ik hierover wil aanschrijven, gaat reageren.

Zolang de overheid zaken zoals de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot blijft steken en de onthullers ervan met alle middelen het zwijgen oplegt, zal er imers niets veranderen.

Het probleem is ook dat het grote publiek langzaam aan doorkrijgt dat de overheid en de regerende politieke partijen uiterst schijnheilig en dubbelzinnig zijn. Dat zij de kindermisbruiken op grote schaal zelfs dichtdekken omdat er hier en daar bepaalde personnages uit eigen kringen bij betrokken zijn.

En dan is er de manipulatie natuurlijk. De media en politici die de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang dichtdekten die nu al haar pijlen op de leiders van de katholieke kerk afschieten; de leiders van de katholieke kerk die de ene na de andere dwaze uitspraak doen en de indruk geven dat zij de kindermisbruiken alleen maar willen dichtdekken; bepaalde politieke partijen die hun woede uitroepen over 'de pedofielen' zonder dat hun politici parlementaire vragen stellen over de kinderpornozaak Zandvoort; klein-links en homo-verenigingen die vinden dat kindermisbruik op grote schaal een 'typisch extreem-rechts' en 'populistisch' onderwerp is... Enzoverder, enzoverder.'

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Posted by: Mork | 04/16/2010

De Morgen - De Gedachte
'Gooi die mantel der liefde maar weg'

Vaticaankenner en CD&V-senator Pol Van den Driessche doet de Vaticaanse bunkermentaliteit en het zondebokmechanisme in de ban. De paus is jarig. Een uitgelezen dag voor de kerkvorst om eindelijk het hoofd te buigen en schuld te bekennen, meent Van Den Driessche.

Soms bekruipt mij de neiging om met het instituut te kappen. Ik houd me alsnog sterk omdat ik weet dat er zovele rechtgeaarde clerici en lekengelovigen zijn die wel elke dag zoveel zaken doen om deze wereld rechtvaardiger te maken
Zeer boos en bijzonder triest. Zo voelen vele katholieken zich bij het aanschouwen en aanhoren van wat gezagsdragers binnen onze kerk aanricht(t)en. Immers, wie kan een instelling meer in diskrediet brengen dan eigen medewerkers die daden stellen die fundamenteel ingaan tegen datgene waarvoor de organisatie wezenlijk staat? Elk nieuw pedofilieschandaal begaan door een priester of andere pastorale verantwoordelijke ondergraaft de geloofwaardigheid van heel het instituut. Zeker nu blijkt dat het niet om een enkele aberratie gaat, maar om duizenden gevallen, verspreid over decennia en over alle continenten.

Want is er eigenlijk nog iets ergerlijker denkbaar dan het seksueel misbruiken van kinderen binnen de context van een pastorale relatie? Mijn boosheid slaat om in mateloze woede bij de vaststelling dat de daders er ook nog vaak de zwakste kinderen uitpikten om hun driften te bevredigen: in Nederland doven en blinden, in Ierland door iedereen vergeten wezen, bij ons gehandicapten en verwaarloosde jongeren in instellingen?
Daarbovenop blijkt er dus een patroon te (hebben) bestaan van toedekking door de leiding (bisschoppen voor hun bisdommen, hogere oversten voor hun congregaties), waarbij bovenal de goede naam van de eigen instelling moe(s)t worden gevrijwaard.

Men scheen nauwelijks of niet bekommerd over het opgelopen leed, vaak een heel leven lang, van de slachtoffers. Als die al de moed vonden om aan te klagen en als ze al werden gehoord, dan bleven ze verder dikwijls compleet in de kou staan: ze werden niet geloofd, soms afgedreigd en meestal met een kluitje in het riet gestuurd. In het beste geval klonk het: "We zullen voor u bidden." De schaamte helemaal voorbij.

"Dankzij" Dutroux
En de daders? Die werden hoogstens verplaatst naar een andere parochie, een nieuw bisdom, een andere instelling of soms naar een ver land. Alwaar ze verder aan hun lot werden overgelaten en niet zelden hun verwerpelijke gedrag konden herbeginnen. Tot er nieuwe klachten en nieuwe verplaatsingen kwamen.

Pas in de jaren "90 van de vorige eeuw vloog het deksel van de stinkende pot. Op vele plaatsen in de wereld en ook in ons land. Cynisch zou je kunnen stellen dat het "dankzij" de affaire-Dutroux is dat tientallen slachtoffers eindelijk naar voren traden en de seksueel misbruikers gingen aanklagen. De Belgische bisschoppen richtten een meldpunt en een klachtencommissie op. Een aantal zaken belandden voor de strafrechter.

In Rome vielen de pedofiliedossiers onder de verantwoordelijkheid van de Congregatie van Geloofsleer, in die tijd geleid door kardinaal Jozef Ratzinger en zijn secretaris-adjunct, de salesiaan Tarcisio Bertone. Nieuwe regels werden uitgevaardigd, het gedoogbeleid scheen ten einde en ook de uitzetting uit het priesterambt werd uitdrukkelijk als mogelijke sanctie naar voren geschoven.

De zweer leek definitief opengebarsten, de enig juiste remedie toegepast: het leed van de slachtoffers stond voortaan voorop, de bestraffing van de daders werd niet betwist en er volgden maatregelen om te voorkomen dat dit zich nog ooit zou kunnen herhalen.

Maar niet zo! Deze dagen beleven we een nieuwe golf van pedofilieschandalen. Het misbruik is veel algemener verspreid dan gedacht of toegegeven, het schuldig verzuim van de leiding nog ergerlijk dan gevreesd.

In Rome zijn Ratzinger en Bertone inmiddels opgeschoven tot de allerhoogste posities in de wereldkerk: respectievelijk paus en staatssecretaris. Meer dan wie ook in de leiding van de wereldkerk zijn zij op de hoogte van hoe diep de angel in het vlees zit en van wat er daadwerkelijk aan maatregelen (niet) is getroffen. Bij het uitbreken van de nieuwste schandalengolf lijken ze te aarzelen. Eens te meer verloopt het allemaal tergend traag, stapelen de communicatieblunders zich op en blijken de in het vooruitzicht gestelde maatregelen veel minder radicaal dan verwacht en geëist.

Op de koop toe doemt er een bunkermentaliteit en zondebokmechanisme op in het Vaticaan. De hofpredikant van de paus bestaat het in de viering van Goede Vrijdag in aanwezigheid van de paus de kritiek op de kerk inzake pedofilie te vergelijken met antisemitisme. Twee dagen later doet oud-staatssecretaris Sodano bij het begin van de paasviering op het Sint-Pietersplein de hoogst ongewone demarche om als voorzitter van het kardinalencollege het woord te nemen en de kritiek af te doen als smerig geroddel. De hoofdvogel is echter voor Bertone, op bezoek in Chili, dat eveneens in de ban is van pedofilieschandalen in de kerk. De tweede man van de katholieke kerk koppelt op een persconferentie homofilie aan pedofilie. Een vreselijk domme uitspraak, gruwelijk vooral tegenover de hele homogemeenschap.

Ontmoedigd
Als gelovige kijk ik verbijsterd toe. Waarop wacht het Vaticaan om zonder enige nuance te stellen dat pedofielen niet alleen misdadigers zijn die hun straf niet mogen ontlopen, maar dat ze bovendien pathologisch ziek zijn en aldus behandeld moeten worden? Dat laatste betekent dat ze na het uitzitten van hun straf nooit meer in een pastorale context mogen functioneren waarin ze opnieuw in contact kunnen komen met kinderen en jongeren.

De kans op herval is bij pedofilie al te groot om ook maar enig risico te lopen. En kom niet af met die "mantel der liefde". Geen redelijk mens stemt ermee in dat moordenaars, brandstichters of verkrachters ongestraft blijven. Waarom zouden pedofielen een soort voorkeursbehandeling moeten krijgen?

Tegelijk verwacht ik van de Vaticaanse leiding dat ze, even ondubbelzinnig, eindelijk eens duidelijk maakt dat kerkelijke gezagdragers die schuldig verzuim pleegden, niet langer over het morele gezag beschikken om die functie uit te oefenen en dat ze moeten opstappen. Tot slot zou de paus - dringend! - slachtoffers en hun entourage moeten ontvangen en aan hen namens heel de kerk oprecht vergiffenis moeten vragen. Vandaag zou daartoe een uitgelezen dag kunnen zijn: Benedictus XVI die op zijn 83ste verjaardag deemoedig het hoofd buigt en schuld bekent, een gekend en wezenlijk gebruik in de kerk.

Soms bekruipt mij de neiging om met het instituut te kappen, ontmoedigd. Ik houd me alsnog sterk omdat ik weet dat er zoveel rechtgeaarde clerici en lekengelovigen zijn die wel elke dag zoveel zaken doen om deze wereld rechtvaardiger te maken. Zij vechten voor het lot van de zieke, arme en zwakke medemensen. Zoals kinderen. Dat was toch wat Jezus vroeg? Of is dat naïef?
God, wat ben ik kwaad.
16/04/10

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1093441/2010/04/16/Gooi-die-mantel-der-liefde-maar-weg.dhtml

Posted by: Mork | 04/16/2010

The comments are closed.