02/06/2010

Gedwongen deportaties

February 5, 2010

Belgisch Guantanamo in Nederland

Er zouden, enkel van de afdeling Mannen 2 van de gevangenis van Brugge al, 140 gedetineerden naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg overgebracht worden. Diegenen met een straf van 3 maand tot drie jaar zouden vandaag gedwongen gedeporteerd zijn geweest. Een gedetineerde die weigerde, zou drie dagen lang in de isoleercel zijn gestoken.

Dit was te verwachten aangezien minister van justitie Stefaan De Clerck niet aan zijn gewenste aantal “kandidaten” geraakte om de gehuurde gevangenis in Tilburg vol te krijgen. De meesten gevangenen weigerden immers.
De oorspronkelijke bedoeling was om uitsluitend de langgestraften naar Tilburg over te brengen, maar nu blijkt dus dat ook de andere gedetineerden, willen of niet, naar Tilburg worden gebracht. Er wordt geen rekening gehouden met de mentale weerslag die dit op heel wat gedetineerden zal hebben. Zij verliezen de contacten met de familie, de mogelijkheid om nog bezoek te krijgen, gezien de afstand, enzoverder.
Intussen blijft De Clerck spreken over een ‘humane en herstelgerichte werking van justitie’...


 

 

Comments

drogreden Het bericht rond de deportatie naar de gevangenis van Tilburg is een paar keren gewijzigd geweest, zeker nadat ik opmerkte dat een artikel uit de Gazet van Antwerpen naarwaar ik verwees, de drogreden van Minister De Clerck en zijn politieke bende, kritiekloos overnam: 'overvolle gevangenissen in België, lege gevangenissen in Nederland'.
De Belgische gevangenissen zijn immers overvol tengevolge van de politiek van minister De Clerck en de Belgische regering die zware zieke gevangenen slechts 'drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden' met hun ene been de gevangenis uitschoppen en met hun andere been het graf inschoppen, De Clerck zelf blokkeert al maandenlang de uitvoeringsbesluiten van de wetgeving inzake de vrijlating om gezondheidsredenen; van een electronisch toezicht wordt geen werk gemaakt; er zijn tal van mensen die, in afwachting van hun proces, reeds maanden of jaren in de gevangenis zitten opgesloten; het is een gangbare praktijk om mensen die nog een proces lopende hebbende, te dwingen om de 'feiten te erkennen'; de psycho-sociale diensten (PSD's) binnen de gevangenissen die gevangenen op hun terugkeer naar de samenleving moeten voorbereiden, vertragen de dossiers, houden rapporten en documenten achter, vervalsen zelfs gegevens zonder dat de Minister hiertegen laat optreden; de commissies van toezicht die volgens de wet Dubois uit 2004 moeten toezien op de naleving van de rechten van de gevangenen, bestaan niet; daardoor worden er willekeurige tuchtmaatregelen genomen die de 'reintegratie en reclassering van de gevangenen' allerminst bevordert (men spreekt wel voortdurend over de 'agressiviteit' van de gevangenen en de 'veiligheid' binnen de gevangenissen) enzoverder, enzoverder.

Posted by: Jan Boeykens | 02/06/2010

Petitie Beste X,

Hartelijk dank voor het tekenen van de petitie.
Ik werk al lang rond dit onderwerp en zag, vanaf de bekendmaking van het voorstel om Belgische gevangenen naar Nederland te deporteren, dat het argument van De Clerck over de 'overvolle gevangenissen' niet klopte omdat De Clerck en de regering zélf verantwoordelijk zijn voor die overvolle gevangenissen.
Ik voorzag ook de talrijke problemen waarover ik reeds maanden geleden heb geschreven.

Petitie 'Tegen de deportatie':

Posted by: Morkhoven | 02/14/2010

Signez notre petition sur facebook
Chère X,

Merci-bien pour avoir signer notre petition ‘Non aux déportations des prisonniers belges à l’Hollande’.
Le gouvernement belge parle depuis des années de la surpeuplement des prisons, mais c’est le gouvernement même qui est responsable de cette surpopulation.
L’expulsion des prisonniers vers un autre pays est inhumain, aussi bien pour les détenus que pour leurs familles et leurs proches.

Posted by: Morkhoven | 02/14/2010

"Ontevreden gevangenen Tilburg dreigen met pure chaos "

woensdag 24 februari 2010

BRUSSEL - De gedetineerden die sinds enkele weken in de gevangenis van Tilburg zitten, dreigen met hongerstakingen en zelfs gijzelingen.

Nog tachtig gevangenen en het cellencomplex in Tilburg zit vol. Maar zelfs nog vóór het zover is, steken de eerste problemen al de kop op. ‘Belgisch oproer dreigt in Tilburgse bajes', schreef de Nederlandse krant De Telegraaf gisteren.

De redactie ontving brieven van gedetineerden die zwaar misnoegd zijn over de leefomstandigheden in hun nieuwe cel. Erger is hun waarschuwing voor opstanden, hongerstakingen, ontsnappingen en zelfs gijzelingen van cipiers.

ACOD-vakbondsman Gino Hoppe kan de dreigementen alleen maar bevestigen. ‘We hebben er al langer voor gewaarschuwd, maar vandaag of morgen zal de boel daar ontploffen. Dat zeggen niet alleen wij, maar ook de cipiers ter plekke', aldus Hoppe.

Een voorbeeld van de klachten: overdag worden de gevangenen te lang in hun cellen gehouden; de maaltijden die ze krijgen, zijn niet vers; ‘sochtends worden ze te vroeg gewekt en ze kunnen niet alle Vlaamse of Waalse tv-zenders ontvangen. Of nog: ze balen van het ontbreken van een gevangenisarts en van het feit dat er geen uniforme kledij is.

‘Als je al die problemen op een rij zet, lijken het allemaal onnozelheden en futiliteiten', zegt Hoppe. ‘Maar al die kleinigheden samen beginnen er nu wel voor te zorgen dat de boel letterlijk op springen staat.

Het grootste probleem is dat de meeste gevangenen gedwongen zijn overgeplaatst, terwijl er was afgesproken dat dit op vrijwillige basis zou gebeuren.'

Volgens Hoppe is de situatie in Tilburg zo dramatisch dat de Nederlandse regering al een onderhoud heeft aangevraagd met België. Maar zowel minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) als zijn Nederlandse evenknie wil dat spoedonderhoud bevestigen noch ontkennen.

Bij het directoraat-generaal van het Belgische Gevangeniswezen worden de problemen weggewuifd. ‘Er is géén verhoogd risico', benadrukt woordvoerder Laurent Sempot.

Meer zelfs: de leefomstandigheden in Tilburg zouden beter zijn dan in sommige Belgische gevangenissen. ‘Als er al echte problemen zijn, zijn het kinderziektes die snel van de baan zullen zijn. We zijn op dit moment trouwens nog vrij soepel, totdat iedereen zich heeft aangepast.'
(De Standaard)Posted by: L.O. | 02/26/2010

vakbonden bespreken "gedrag" gedetineerden Tilburg 26/02/2010 13:55

Vakbonden gaan wangedrag van Belgische gedetineerden in Tilburg bespreken

(Belga) Belgische en Nederlandse vakbonden gaan volgende week samenzitten om het wangedrag van Belgische gedetineerden in de gevangenis van het Nederlandse Tilburg te bespreken.

Dat heeft vakbondssecretaris Ivan Vandecasteele van het ACOD vrijdag bevestigd aan Belga.

Op die bijeenkomst, waarvoor nog geen concrete datum werd vastgelegd, "zullen we bekijken wat er precies aan de hand is met de Belgische gedetineerden in Tilburg", aldus Vandecasteele. Voor een concrete uitkomst van het overleg is het uiteraard nog te vroeg. "Maar mocht blijken dat de situatie in Tilburg werkelijk uit de hand loopt, dan zullen we de betrokken regeringen op hun verantwoordelijkheid wijzen", verduidelijkt hij.

Eerder deze week raakte al bekend dat een deel van de Belgische gedetineerden in de gevangenisinrichting zich zou misdragen. Ze dreigen met hongerstakingen en opstanden en beledigen de Nederlandse cipiers.

De Belgische gedetineerden uiten op die manier hun onvrede over de strengere leefomstandigheden in de Nederlandse gevangenis. Zo moeten de gedetineerden 's ochtends al om kwart voor zes opstaan en krijgen ze geen vers bereide maaltijden.

Bovendien zijn de gevangenen verder van huis verwijderd, wat ook het ontvangen van bezoek bemoeilijkt. Volgens Vandecasteele maakt het wangedrag waarschijnlijk deel uit van een poging om zo snel mogelijk te worden teruggeplaatst naar een gevangenis in België.

De vakbondsman is van mening dat het een grote fout was om een 450-tal Belgische gevangenen gedwongen over te plaatsen naar de voormalige Koning Willem II-kazerne in Tilburg. Die beslissing werd genomen wegens het tekort aan cellen in ons land. (MUA)

Posted by: L.O. | 02/26/2010

The comments are closed.