02/04/2010

Justitieminister laat zieke gevangenen gijzelen


tralies.images


Zopas naar de gevangenis van Sint-Gillis getelefoneerd omdat we niets meer van ons verenigingslid Marcel Vervloesem die zwaar ziek is (hartpatiënt, kankerpatiënt, diabeticus, nierpatiënt, meer dan 20 spoedopnames en operaties) hadden vernomen.

Het betreft hier de zoveelste poging van de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck en zijn kliek van Vlaamse christendemocraten om de dood van de anti-kinderporno-activist te bespoedigen en de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder baby's) en de verdwijning van 7 te onderzoeken kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort, verder in de doofpot te stoppen

Marcel zat bijna een week lang opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Bij wijze van sanctie zorgde men ervoor dat hij niet kon telefoneren (buiten de ene keer dat men hem een euro had gegeven om ons te laten weten dat hij nog leefde); het bezoek van vrienden die hem al jaar en dag opzoeken werd hem geweigerd en hij kon geen brieven ontvangen omdat niemand zijn celnummer kende.

Ook de dochter van de aktievoerder maakt zich ernstige zorgen omdat haar vader sinds gisteren terug in de gevangenis van Turnhout is opgesloten doch, in tegenstelling tot zijn gewoonte, niets van zich liet horen.

Normaal gezien is er voor zwaar zieke patiënten een dagtransfert voorzien. Dat wil zeggen dat als zij bijvoorbeeld voor een intake-gesprek op transfert moeten gaan, zij dezelfde dag nog naar de gevangenis waarin zij zijn opgesloten, kunnen weerkeren.

Minister De Clerck die wederom over deze situatie geinformeerd werd en voor de 46ste keer een kopie van de lijst met meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties kreeg toegezonden, vindt dat zwaar zieke gevangenen (buiten de gevangenen van extreem-rechts waarvoor hij een speciaal boontje heeft), slechts 3 dagen voor hun vermoedelijk overlijden, de gevangenis uit mogen.

De Clerck die de uitvoeringsbesluiten van de wetgeving inzake de vrijlating om gezondheidsredenen al maandenlang blokkeert, spreekt op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' en ging zich onlangs bij de Nederlandse overheid beklagen over zijn 'overbevolkte gevangenissen'.

Marcel Vervloesem zat gedurende zijn 18 maanden gevangenschap gedurende 50 dagen in een isoleercel en werd 591 uren lang aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, de rolstoelen en de medische instrumenten vastgeketend.

In zijn brief van 25 maart 2009 deelde De Clerck aan Marcel Vervloesem mede dat de raad van toezicht van het gevangeniswezen zijn detentieomstandigheden zou onderzoeken. Daarvan kwam echter niets in huis en De Clerck reageerde zelfs niet meer op de herinneringsbrieven die hem terzake gestuurd werden.


De vzw Werkgroep Morkhoven klaagde de voorbije dagen, in haar Open Brieven aan de justitieminister, opnieuw het geknoei met de dossiers van gevangenen door de justitiediensten in de gevangenis van Brugge aan en de Minister en zijn diensten hebben de gewoonte om zich dan op weerloze zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem af te reageren.
Op elke Open Brief volgt er een gijzeling door middel van psychische folteringen en willekeurige bestraffingen...


humanrights-droitsdelhomme-mensenrechten.skynetblogs.be
Ik werk al een tijdje rond de rechten van de gedetineerden in België.Hierbij een kopie van een brief aan de Belgische justitieminister die misschien inspirerend kan werken aangaande het openbaar aanklagen ...

Foto's: aktievoerder Marcel Vervloesem, justitieminister De Clerck

Comments

Nieuws van Marcel Gisteren, na een verontruste telefoon van zijn dochter, een telefoontje van Prinses J. de Croÿ naar de gevangenis van Sint-Gillis en een reeks publicaties die ondermeer aantonen dat justitieminister Stefaan De Clerck niet recht in zijn schoenen staat in deze zaak, eindelijk een vrij langdurige telefoon van Marcel gekregen waarbij hij uitlegde wat er sinds zijn transfert naar de gevangenis van Sint-Gillis en zijn terugkeer in de gevangenis van Turnhout is gebeurd.

Posted by: Morkhoven | 02/05/2010

'In twee jaar 18 terminale gevangenen vrijgelaten'
Wie hier sterft, heeft meestal zelfmoord gepleegd. Wat niet wil zeggen dat justitie licht gaat over de beslissing om zieke gedetineerden te laten gaan

Luc Proot, hoofd medisch centrum gevangenis BruggeIn 2007 en 2008 werden telkens negen gedetineerden in voorlopige vrijheid gesteld omdat ze de dood in de ogen keken. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen opvroeg bij de FOD Justitie. Gevangenisdokter Luc Proot praat over de mensen achter die cijfers.

Zeer ernstige gevallen

'In principe gaat het alleen om de zeer ernstige medische gevallen', zegt Proot.' Zoals die jongen die we onlangs binnenkregen met kanker op zijn longen. Hij heeft in de gevangenis vernomen dat hij terminaal is. Hij wordt nu thuis verzorgd door zijn vriendin.' Gedetineerden moeten dezelfde zorgen krijgen als iedereen, vindt de dokter. Hoewel: 'Ik zie Dutroux niet meteen vrijkomen als hij zwaar ziek is.'

Gratie in Nederland

Een Nederlander die een levenslange gevangenisstraf voor een dubbele moord uitzat, heeft deze week gratie gekregen van koningin Beatrix. De man is terminaal ziek. De laatste drie maanden van zijn leven mag hij in vrijheid doorbrengen.

"In ons land moet je daar geen genade voor vragen", klinkt het op de Dienst Penitentiaire Instellingen van de FOD Justitie.

Wie de dood in ogen kijkt, mag ongeacht de feiten die hij pleegde of hoe lang hij achter de tralies zit, (meestal) naar huis om te sterven. "Wij werken met voorlopige invrijheidsstelling", gaat woordvoerder Laurent Sempot verder.

"Die kunnen we een gedetineerde om humanitaire of medische redenen gunnen. Als het niet meer menswaardig is de gedetineerde in de gevangenis te houden, stellen we hem in voorlopige vrijheid. Dat gebeurt met een administratieve beslissing."

Het zijn situaties die niet elke dag voorvallen. In 2007 en 2008 werd telkens negen gevangenen de voorlopige vrijheid verleend om medische redenen. "We registreren het niet, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn die mensen nu dood", zegt Sempot. "In principe gaat het alleen om zeer ernstige medische gevallen."

Recht om thuis te sterven

Dokter Luc Proot, hoofd van het medisch centrum van de gevangenis van Brugge, kent de realiteit achter de cijfers. Bij hem komen alle gevangenen in Vlaanderen terecht die specifieke medische zorgen nodig hebben. "Onlangs kregen we een jongen binnen met kanker op zijn longen", vertelt hij. "Hij zat nog niet lang in de cel. Wij hebben de diagnose gesteld, hij heeft in de gevangenis vernomen dat hij terminaal is. We hebben hem naar het ziekenhuis overgebracht. Ondertussen heb ik vernomen dat hij thuis is. Zijn vriendin ging voor hem zorgen

Gedetineerden hebben het recht om omringd te zijn door hun familie als ze sterven."

Volgens Luc Proot sterft bijna niemand in de gevangenis. "Wie er sterft, heeft meestal zelfmoord gepleegd", zegt hij. Wat niet wil zeggen dat Justitie licht gaat over de beslissing om iemand te laten gaan of niet. "We onderzoeken geval per geval".

Drie dagen of drie maanden

Het is onder meer dokter Proot die die gevallen dan aankaart bij Justitie. Elke brief die hij de afgelopen vijftien jaar opstelde, bevatte telkens een ander verhaal.

Of hij voorstelt om iemand thuis of in het ziekenhuis te laten sterven, hangt af van de situatie. Ook over hoe lang iemand nog in vrijheid mag leven, bestaan er geen regels. "Dat varieert", zegt Proot. "Sommige mensen zijn nog drie maanden thuis, anderen sterven drie dagen later. Dat is niet altijd eenvoudig in te schatten."

Wie elders gaat sterven, doet dat niet met een cipier aan zijn bed. "We proberen die mensen wel wat op te volgen", zegt Proot. "We onderhouden contact met de familie en zien of er geen problemen zijn."

Moeilijk
De beslissing om iemand in voorlopige vrijheid te stellen is ook niet altijd even makkelijk te maken. "Niet alle gedetineerden zijn even betrouwbaar", vertelt Proot. "Sommigen vinden van zichzelf dat ze terminaal zijn, zonder dat dat ook zo is. Advocaten spelen ook niet altijd een even propere rol

Ze zouden zo iemand met suikerziekte uit de gevangenis praten."

Soms gaat het verder dan dat. "Onlangs hadden we heel veel moeite gedaan om iemand vrij te krijgen die voor een relatief klein misdrijf vastzat. Hij was heel ziek. Maar een week later kreeg ik hem alweer over de vloer: hij was meteen weer gaan dealen. Drie weken later was hij dood."

Vreemdelingen
Vijftien jaar tussen doodzieke gevangenen betekent voor Proot ook vijftien jaar schrijnende verhalen. "Ons grootste probleem zijn terminale vreemdelingen. Mensen die hier eigenlijk niet verblijven en helemaal alleen zijn. Waar moet je met hen naartoe? Moet je ze in de gevangenis houden? Dat willen we dan ook weer niet."

Het zijn niet alleen vreemdelingen die nergens terecht kunnen. "Als we iemand in voorlopige vrijheid stellen om medische redenen, nemen we altijd contact op met de familie", zegt Proot. "Soms komen er dan bittere verhalen boven. Van familie die de gedetineerde nooit meer wil zien, ook niet in het aanschijns van de dood. Andere gevangenen zijn zo verbitterd dat ze zelf niet meer weg willen. "Ik heb niemand meer buiten", zeggen ze dan. "Mijn vrienden wonen in de gevangenis. Waar moet ik naartoe?" Anderen weigeren zelfs elke therapie. "Hoe rapper ik dood ben, hoe beter", krijg je dan te horen."

Ethisch probleem
En levenslang veroordeelden die op sterven liggen omdat ze oud en versleten zijn, mogen die ook thuis sterven? "Dat hangt af van de ernst van hun misdaad", antwoordt Proot. "Mij moet je trouwens niet vertellen dat iedereen na 20 jaar vrijgelaten wordt. Ik heb weet van mensen die 40 jaar in de gevangenis zaten, ik heb een gedetineerde van 93 jaar gekend. Maar het is Justitie die telkens het laatste woord heeft."

Ook als de dokter voor moelijke vragen komt te staan. "Ik zie Dutroux bijvoorbeeld niet meteen voorlopig vrijkomen als hij zwaar ziek is. Dat zou de goegemeente nooit aanvaarden. Maar het stelt ons wel voor een ethisch probleem." (Sofie Vanden Bossche)

Posted by: Morkhoven | 02/18/2010

Moord onder het oog van justitieminister De Clerck Brussel, 16 februari 2010

Heb zopas een telefoontje van Marcel’s dochter Wendy gekregen. Advocaat Raf Jespers is, na een hele dag telefoneren met de autoriteiten (waaronder het kabinet van justitieminister De Clerck), te weten gekomen dat Marcel die volledig geisoleerd is, niet morgen maar pas op 22.2 terug naar de gevangenis van Turnhout wordt gevoerd. Men had de ’standaardformulieren vergeten in te vullen’ en ‘het vervoer was nog niet in orde gebracht’, werd hem door de gevangenisautoriteiten en de kabinetsmedewerkers gezegd. Dat betekent dan de zoveelste aanslag op de gezondheid van Marcel die, 10 dagen geleden, slechts voor één enkele zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen, naar de gevangenis van Hasselt werd getransfereerd. Dat gebeurde dan nog voor het grootste gedeelte in een onverwarmde kamionet die gedurende de hele dag van gevangenis naar gevangenis toerde en waarin Marcel als een beest vastgeketend, in een ijzeren kooi zat opgesloten.

De Minister en zijn gevolg die zich blijkbaar voor de zoveelste keer willen wreken, opteerden opzettelijk niet voor een dagtransfert waarbij Marcel van de gevangenis van Turnhout naar de gevangenis van Hasselt had kunnen gevoerd worden en dezelfde dag nog had kunnen weerkeren.

Marcel krijgt momenteel geen fitness meer, wat hem door de arts van de gevangenis van Turnhout was voorgeschreven; kan zich geen fruit meer veroorloven; heeft geen televisie meer; kan bijna niemand meer telefoneren; krijgt enkel nog maar een sporadisch bezoek; kan bijna geen brieven meer versturen; ontvangt ook bijna geen brieven meer omdat men zijn transfert steeds uitstelt en hij geen vast adres meer heeft; heeft al een week lang geen dokter meer gezien enzoverder. Zelfs zijn bloeddruk wordt niet meer opgemeten. De directie van de gevangenis van Turnhout was immers zijn medisch dossier opnieuw ‘vergeten’ mee te geven en was ‘vergeten’ om geld over te schrijven op zijn rekening’. En meer van dergelijke nonsens.

Er zijn reeds twee transferts van Hasselt naar de gevangenis Turnhout geweest maar die vonden zonder Marcel plaats. Daaruit blijkt dus dat men, met de toelating van de Minister en zijn kabinet, volslagen onzin verkoopt door te stellen dat men de ’standaardformulieren was vergeten in te vullen’.

Morgen is er een nieuwe transfert van Hasselt naar Turnhout, en weer zonder Marcel. Dit gebeurt met het medeweten van De Clerck en zijn kabinet.

Een drietal weken geleden werd Marcel op dezelfde manier naar de gevangenis van Sint-Gillis gevoerd. Voor één enkel intake-gesprek inzake een mogelijke sociale begeleiding, werd hij, volledig afgezonderd en zonder enige middelen, gedurende 1 week in de gevangenis van Sint-Gillis opgesloten. Een schrijven aan minister De Clerck en zijn kabinetsleden met het verzoek om rekening te houden met de dramatische gezondheidstoestand van Marcel, bleef zonder het minste gevolg.

De folteringen en gijzelingen waarvan Marcel het slachtoffer wordt en die bedoeld zijn om hem definitief het zwijgen op te leggen, maken deel uit van de manier waarop Minister De Clerck die een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ predikt, zijn zieke gevangenen laat behandelen. Het geeft metéén een idee over de gedwongen deportaties van de Belgische gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg en de wijze waarop deze van hun omgeving worden geisoleerd.

Een uurtje geleden telefoneerde ik naar een medewerker van kabinetsmedewerkster Els Baart van het kabinet van de justitieminister (02 542 80 62). Ik verzocht nogmaals om een dringende tussenkomst, zoals ik dit gisteren reeds per e-mail aan de minister en zijn kabinet gedaan heb. Els Baart behandelt het dossier van Marcel (zonder blijkbaar iets te doen). Zij liet ons tijdens de problemen in de gevangenis van Sint-Gillis weten dat men ‘niemand telefonisch te woord stond’ en dat men haar ‘diende te schrijven’. De vzw Werkgroep Morkhoven schreef haar vervolgens maar stelde vast dat er geen rekening mee werd gehouden en dat het schrijven eerder wordt aangewend om folteringen en gijzelingen te legitimeren.

In haar brief van 30.4.2009 (één van de laatste ‘antwoorden’ die de vzw Werkgroep Morkhoven ontving en de enige brief die De Clerck ook persoonlijk ondertekende), liet Baart in opdracht van de Minister weten:

- ‘Wat de PSD (psycho-sociale dienst) materie betreft zie ik geen objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren. Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats. ( onze reactie: het is om die reden waarschijnlijk dat het dossier tot vandaag toe geblokkeerd wordt en het schrijven terzake naar de Minister en zijn kabinet niets heeft uitgehaald)

- ‘Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg’. (onze reactie: onder ‘medische aspecten’ moet men het vervalsen en achterhouden van medische gegevens verstaan. Ook de manier waarop Marcel thans opnieuw behandeld wordt, spreekt voor zichzelf)

- ‘De vragen om strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht’. (onze reactie: en de problemen blijven dus bestaan)

- ‘Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd’. (onze reactie: vandaar waarschijnlijk dat Raf Jespers, zoals ook gisteren weer het geval was, steeds van niets weet en hij vandaag een ganse dag moest rondbellen om tenslotte met de zoveelste onozele dooddoener te worden afgescheept. Want Marcel blijft dus nog dagenlang zonder enige middelen of medische opvolging geisoleerd)

We kregen zopas nog een zeer kort telefoontje van Marcel die enkele euro’s had gekregen om te laten weten dat hij nog leeft. Daaruit blijkt dat zijn situatie onveranderd is gebleven; dat hij 24 uren op 24 uren, zonder beweging of enige ontspanning zit opgesloten; dat hij niets weet van de transfert naar Turnhout die opnieuw opzettelijk werd uitgesteld; dat hij zelfs geen papier meer heeft om te schrijven en dus heel de dag godsverlaten op zijn bed ligt. Marcel is totaal wanhopig.

Tot zover ons overzicht voor vandaag dat per mail en brief opnieuw naar Minister De Clerck, alle Belgische en Nederlandse instanties, parlementsleden en media wordt gestuurd.

Eén zaak is zeker: Indien er iets met Marcel zou gebeuren, dan wordt de Minister hiervoor persoonlijk wegens schuldig verzuim en wegens het nalaten van hulp te bieden in nood, voor de rechter gesleept. Het kan immers niet dat een Minister een gevangene het zwijgen laat opleggen omdat hij een kinderpornozaak, de verdwijning van dossierstukken uit een strafdossier en de verdwijning van een gedeelte van het te onderzoeken kinderpornomateriaal (dat de Koning voor onderzoek aan justitie liet overmaken), wil toedekken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------

Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...

Posted by: Morkhoven | 02/18/2010

Moord onder het oog van justitieminister De Clerck Ben deze voormiddag (woensdag 17/02/2010) Marcel Vervloesem gaan bezoeken in de gevangenis van Hasselt. Schrijnende en beschamende situatie!! Hij zat daar met de tranen in de ogen... Normaal gezien moest hij op maandag 08/02/2010 voor 3 dagen op transfer naar Hasselt ivm Strafuitvoeringsrechtbank. Maar wat blijkt? Eerst zei men hem dat hij geen speciale kantine, telefooncode en telefoonkrediet kon bestellen "omdat Turnhout VERGETEN was zijn geld mee te geven" . Toen kreeg hij te horen dat zijn verblijf waarschijnlijk "vier dagen langer dan gepland zou duren", dus zou hij pas op maandag 15/02 i.pl.v. donderdag 11/02 terug naar Turnhout kunnen gaan. Ondertussen zit hij nu, woensdag 17/02, nog altijd in Hasselt, met niets op zijn cel, geen radio of TV, geen belkrediet of belcode, geen fruit, geen fitness, geen boeken, geen post, moet hij telkens achter zijn insuline zeuren omdat men het altijd vergeet, geen medische onderzoeken en begeleiding, enz ... en hij zou pas op maandag, 22/02/2010 naar Turnhout terug kunnen.
Nog iets belangrijk vergeten: vandaag op 17/02/2010 had hij zijn aanvraag voor penitentiair verlof moeten indienen, was door de hieronder beschreven situatie niet mogelijk was. Heeft met dit opzettelijk gedaan?!!

Verslag: Jo Reymen

Posted by: Morkhoven | 02/18/2010

Moord onder het oog van justitieminister De Clerck 17.2.2010

Bedankt Jo. Ik heb Marcel vanavond ook nog even aan de lijn gehad. Hij kon mij bellen dank zij de paar euro's die hij 5 dagen geleden van iemand had gekregen. Zijn stem klonk zéér slecht alhoewel je hem bezocht hebt. Het wordt één van zijn laatste telefoongesprekken. Dat bedoel ik letterlijk. Want dit wordt zijn dood. Zoals je weet, wordt hij al 10 dagen lang niet meer medisch opgevolgd niettegenstaande zijn hartziekte, zijn kanker, nierproblemen, suikerziekte en meer dan 20 spoedopnames + operaties. Dit is een pure administratieve moord en justitieminister De Clerck weet hiervan. Ik informeer De Clerck en zijn kabinet vrijwel dagelijks over deze situatie en ik heb gisteren nog naar zijn kabinet gebeld waar men mij zei dat men 'de boodschap aan de minister zou doorgeven'. Deze nieuwe moordpoging met de onmogelijkheid om zijn penitentiair verlof aan te vragen, is inderdaad voorafgaandelijk gepland. En nogmaals: de Minister weet ervan.

Posted by: Morkhoven | 02/18/2010

Dokter Proot 17.2.2010

We hebben Dr. Proot maar al te goed gekend.
Proot moet me maar eens vertellen waarom de medicatie en revalidatie na de open-hartoperatie van Marcel plotseling werden stopgezet in de gevangenis van Brugge en waarom ik daar wekenlang over moest schrijven vooraléér er iets aan die situatie veranderde. Was het misschien een medisch experiment ?
En dan was er die overbrenging van Marcel, die nog volop herstellende was van de voorbije operaties (5 in totaal), naar een volledig gesloten afdeling alwaar hij in een isoleercel werd gestoken...
Ook een medisch experiment à la dokter Mengele ?

Posted by: Morkhoven | 02/18/2010

proot is een idioot en dat al heel zijn leven

Posted by: tom | 04/09/2010

The comments are closed.