02/04/2010

gevangenisbeleid in België

images4

Enkele uittreksels uit een discussie:

'Ik ben echt verbijsterd over wat ik allemaal van jou te horen krijg.
Ik dacht immers dat ik met Marcel zowat alles gezien had over de gevangenistoestanden te Brugge.
En het ergste van deze zaak is dat die praktijken niet alleen op Marcel blijken te slaan die men ten allen koste vanwege de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen wil opleggen maar dat dit al jarenlang een systeem is waarvan honderden mensen (zowel de personen die terecht of onterecht een straf uitzitten als hun vrienden en familieleden) het slachtoffer zijn geworden.
Als de minister van justitie nu niet laat optreden in plaats van over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' te spreken, dan is hij het voor mij niet meer waard om nog minister te zijn'.

3.2.2010

----

'Ik vraag mij af of Sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt die we beiden hebben aangeschreven, zal reageren. Ik weet wel dat André Van Nieuwkerke (andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be) wel een parlementaire vraag heeft gesteld aan minister De Clerck in verband met de uitvoeringsbesluiten van de wet op de voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen die De Clerck niet wil tekenen zodat de uitvoering van deze wet geblokkeerd wordt.
Van Nieuwkerke kreeg nauwelijks antwoord op zijn vraag zodat de zwaar zieke gevangenen pas drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden (behoudens enkele door De Clerck geprefereerde uitzonderingen) de gevangenis uitgestampt worden.
Eigenlijk zou ik moeten zeggen: met hun andere been het graf ingestampt worden. 
En diezelfde De Clerck pretendeert op zijn website dan dat hij voor een 'menselijke en rechtvaardige justitie' is, en gaat bij de Nederlandse regering klagen over zijn 'overbevolkte gevangenissen' waardoor de Belgische belastingsbetaler zich nu blauw betaalt aan de huur van een Nederlandse gevangenis in Tilburg.
Je ziet dat de criminele praktijken (hoe moeten we dit anders noemen?) niet alleen bij Justitieel Welzijnswerk, de beambten van de psycho-sociale diensten binnen de gevangenissen en bij bepaalde gevangenisdirecties te vinden zijn. Zij worden ook door ministriële leden van de christendemocratische 'waardenpartij' uitgeoefend, wat verklaart waarom de boel zo corrupt is en blijft'.

3.2.2010

08:20 Posted by Universal in Actualité | Permalink | Comments (0) | Tags: belgisch, gevangenisbeleid |  Facebook |

The comments are closed.