02/03/2010

Marcel Vervloesem

Marcel Vervloesem. He discovered the child porn network Zandvoort. He was prosecuted and imprisoned. We fight every day for his liberation.

-----

De bedoeling van justitie die, ondermeer door mij, schriftelijk en telefonisch via justitieminister Stefaan De Clerck en zijn kabinet wordt geinformeerd, is om Marcel Vervloesem's gezondheid zodanig verder in de vernieling te helpen dat men hem terug naar het medisch centrum van Brugge kan overbrengen zodat niemand de verantwoordelijkheid draagt als er iets met hem gebeurt en indien hij moest te komen overlijden.
Zoals men weet, is De Clerck radicaal tegen een voorlopige vrijheid om gezondheidsredenen van Marcel Vervleosem omdat hij 'anders zijn vroegere anti-kinderpornoakties met de vzw Werkgroep Morkhoven zou hernemen en hij de pers zou kunnen contacteren'.
De Clerck blijkt als vlaamse christendemocraat daarmee niet alleen lak te hebben aan de grondwettelijke persvrijheid in België maar schendt bovendien het vonnis van het hof van beroep van Antwerpen waarin het spreekverbod met de pers dat de correctionele rechtbank Marcel Vervloesem oplegde, nietig werd verklaard.


January 6  2010

-----

Ik neem morgen opnieuw telefonisch contact op met het kabinet van De Clerck en het directoriaat-generaal (waaronder de penitentiaire gezondheidsdienst) van de strafinrichtingen te Brussel.
Zoals de advocaat van Marcel die zich nauwelijks durft te roeren en tal van andere mensen, vinden wij met de vzw Werkgroep Morkhoven dat zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem, niet in de gevangenis thuishoren.
Dit is niet alleen onmenselijk maar ook strijdig met alle europese en internationale verdragen inzake de mensenrechten.
Minister De Clerck die op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt en beweert voor een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden' te zijn, moet zijn verantwoordelijkheid in deze zaak dringend opnemen.
Het heeft geen zin dat een Belgische minister tot in Nederland over 'overbevolkte gevangenissen' gaat klagen als hij zijn eigen principes niet respecteert en hij zelf de oorzaak is van die overbevolkte gevangenissen.
Het heeft geen zin om mensen in de gevangenissen te laten sterven om een kinderpornozaak waarin bepaalde magistraten zijn betrokken, in de doofpot te kunnen steken.

January 6 2010

----
Vandaag had ik een lang gesprek met een Engelse artse over de situatie van Marcel Vervloesem. Alhoewel zij veel gewoon was, viel haar mond open van wat zij allemaal te horen kreeg. 
Ik vertelde haar dat Marcel al meer dan 20 keren geopereerd en met spoed opgenomen werd. Ik zei haar dat de Belgische autoriteiten hem vanwege de kinderpornozaak Zandvoort, definitief het zwijgen wilde opleggen en dat hij daarvoor echt gefolterd werd (willekeurige pesterijen en sancties, isoleercellen, blokkeren van de briefwisseling, het achterhouden van medische gegevens, het vervalsen en tenslotte het blokkeren van het gevangenisdossier door de psycho-sociale diensten en de autoriteiten te Brussel, het 591 uren vastgeketend zijn aan operatietafel en ziekenhuisbed enzoverder).
Volgens deze artse was alleen de combinatie van een zware hartziekte en suikerziekte reeds dodelijk.

January 6 2010

----
"drie dagen voor de vermoedelijke sterfdatum" moet men deze persoon vrijlaten, is het niet? Op zich is zo'n uitspraak ronduit hilarisch, maar goed, heb eerder al gezegd dat elke, niet corrupte specialist of arts kan laten vaststellen dat Marcel elk moment kan neervallen. Met een attest van zo'n arts, waarin staat dat Marcel in zijn huidige toestand, effectief binnen drie dagen kan overleden zijn.
Vraag me af hoe Declerck, mocht men er in slagen om een arts deze constatie neer te schrijven, zou reageren, want dan wordt hij gepakt op zijn eigen uitspraak en moet Marcel vrijgelaten worden.

----

Het probleem is blijkbaar dat justitieminister De Clerck, zoals zijn voorganger en partijvriend Jo Vandeurzen, eigenlijk ook de minister van volksgezondheid is.

Vandeurzen is, na zijn ontslag in de Fortiszaak, trouwens minister van volkesgezondheid geworden en heeft als ex-directeur van het grootste ziekenhuis in Limburg, overal een vinger in de pap.

De geneesheren hebben niets te vertellen in dit land en op de Orde van Geneesheren hoeft men natuurlijk niet te rekenen.
Het spijtige in deze zaak is dat ook de goedwillende geneesheren een slecht imago krijgen in het buitenland.

January 6 2010
-----

Nog iets over de psycho-sociale dienst (PSD) in de gevangenis van Tunhout.

PSD-psycholoog Erwin Boosten die voor het volledig afsluiten van het dossier en zijn optreden in de zaak Vervloesem het 'volle vertrouwen' kreeg van het directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen die rechtstreeks onder de bevoegdheid valt van Minister De Clerck, liet Marcel een paar maanden geleden weten dat hij '4 brieven naar therapeuten ging schrijven'.
Sindsdien is er echter niets meer van hem te horen of te zien terwijl Marcel's zaak op 21.1.2010 opnieuw voor het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout komt en weldra opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank zal komen alwaar de rechter zich (zoals gewoonlijk) zal baseren op het rapport van Erwin Boosten, dat (zoals gewoonlijk) niet tijdig klaar zal zijn, waarop de rechter (zoals gewoonlijk) dan weer zal beslissen om de zaken verder uit te stellen.

Marcel richtte zich vandaag in een rapportbriefje aan Erwin Boosten die al twee dagen lang op zijn bureautje zit uit te rusten van de zware feestdagen.

Zijn situatie is uitzichtloos.

De Belgische kamerleden werden eind 2009 allen over deze zaak geinformeerd maar slechts enkelen durven hun mond te openen en richten zich met hun vraag tot minister Declerck die hun vragen meestal onbeäntwoord laat...

Om de gedetineerden en hun naasten over deze gang van zaken te informeren, hebben we, naast onze blog rond de 'rechten van de gevangenen', nu ook een site rond de PSD opgestart ( http://folteringen.wordpress.com/ )

January 6 2010

-----
Veel snappen is er niet aan, het is zo simpel als maar kan, eenmaal men tot het besef is gekomen dat zo'n situaties mogelijk zijn omdat justitie, gaande van de minister tot de medewerkers van de diensten die "ondersteunen", dit toelaten.
Meer zelfs, ik denk dat het nu al op elke manier bewezen is hoe alles in zijn werk gaat. de wet? devooropgestelde termijnen naleven of nog meer, gewoon hun werk doen? Vergeet het, als Declercq met zijn scepter zwaait, volgen zijn justitiehonden hem in al wat hij doet.
Logisch, al ooit staatsambtenaren geweten die enige motivatie en geweten hebben? De enige voorwaarde waaraan je moet voldoen om in het pcb te werken is niet in slaap vallen en enkele standaardzinnen uit het hoofd leren.
"Ik weet het niet", "Die is in vergadering en niet bereikbaar", "ik ben niet bevoegd dit met u te bespreken", "ik praat niet tegen derden"
January 6 2010

-----
das één van de weinige die geluk heeft gehad, weinig mensen staan stil bij het feit dat er zoveel mensen opgesloten worden en blijven, gewoon door het feit dat hun dossiers opzettelijk worden tegengehouden en vervalst, of nog meer, door het doen verdwijnen van alle belangrijke documenten waarmee men hun onschuld kan bewijzen.
PSD, Justitiehuizen, Justitieel welzijnswerk, ze doen er allemaal aan mee, en zeggen dat het net die diensten zijn die geacht worden van deze onschuldigen te begeleiden, te adviseren...Eén ding is zeker, ze weten wel waarom ze quasi niet te spreken, te bereiken zijn.. waarom ze geen emailadressen "mogen" geven, enz.
Ze weten maar al te goed aan welke wanpraktijken ze meedoen, en vrezen, terecht, voor de gevolgen.
En die gevolgen zullen er komen, hoe dan ook.

January 6  2010

 

02:20 Posted by Universal in Actualité | Permalink | Comments (0) | Tags: marcel vervloesem |  Facebook |

The comments are closed.